Tamara Buechler

Tamara Buechler från Mayo Clinic i USA. Mayo Clinics räknas som en av världens främsta kliniker och toppar listan över bästa sjukhus i USA.

Tamara Buechler talar på Patientsäkerhetskonferensen

Tamara berättar hur fokus på första linjens vårdpersonal förbättrade kulturen och engagemanget med hjälp av en modell där personalen kontinuerligt mäter, lär, reflekterar och förbättrar arbetet. Efter sju år arbetar över 92% av alla Mayos kliniker enligt denna framgångsrika modell vars resultat är stor minskning av både skador bland patienter och utbrändhet bland personal.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.