Stephan Hunter

Stephen Hunter är fysioterapeut, forskare och samordningschef på Intermountain Healthcare.

Han arbetar idag framförallt med förbättring-
och utvecklingsarbete och har medverkat att utveckla samt införa ROMS (Rehabilitation Outcomes Management System) på alla primärvårdskliniker inom Intermountain.

Under Patientsäkerhetskonferensen deltar Stephan i ett seminarium kring hur man på Intermountain Healthcare arbetar med evidensbaserad vård samt i ett
seminarium kring metoder för att följa upp både patienter och verksamhet inom
rehabilitering.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.