Simon Feldbæk Peitersen

Simon Feldbæk Peitersen från WHO talar om de globala aspekterna av patientsäkerhet.

Simon arbetar som rådgivande inom patientsäkerhet på WHO. Han har även varit stabschef för Dansk Selskab for
Patientsikkerhet. Simon kommer prata om WHOs arbete inom patientsäkerhet med ledord som strategiskt ledarskap, personcentrerad vård och riskhantering. WHO menar att det finns mycket att lära mellan både människor och länder hur problemen ser ut och vilka åtgärder som fungerar.

Simon Feldbæk Peitersen ersätter den tidigare annonserade Neelam Dhingra-Kumar.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.