Neelam Dhingra-Kumar

Neelam Dhingra-Kumar från WHO talar om de globala aspekterna av patientsäkerhet.

Neelam leder WHOs arbete inom patientsäkerhet med ledord som strategiskt ledarskap, personcentrerad vård och riskhantering. Hon menar att minska skador är en nödvändighet för alla inom vården där det finns mycket att lära mellan både människor och länder hur problemen ser ut och vilka åtgärder som fungerar.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.