Neelam Dhingra-Kumar

Neelam Dhingra-Kumar från WHO talar om de globala aspekterna av patientsäkerhet.

Neelam leder WHOs arbete inom patientsäkerhet med ledord som strategiskt ledarskap, personcentrerad vård och riskhantering. Hon menar att minska skador är en nödvändighet för alla inom vården där det finns mycket att lära mellan både människor och länder hur problemen ser ut och vilka åtgärder som fungerar.

  • onsdag 19 september 16:45 - 17:45

    Inspiration från omvärlden - välj mellan två olika parallella seminarier.

    • Globala aspekter av patientsäkerhet

      Patientsäkerhet är ett globalt folkhälsoproblem och WHO räknar med att det årligen sker över 43 miljoner incidenter som kostar 42 miljarder! Över hela världen pågår arbete för att uppmärksamma och förebygga skador där WHO spelar en roll för sprida kunskap mellan länder.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.