Mirella Minkman

Mirella Minkman från Vilans i Nederländerna, berättar om framgångsrika modeller för samordnad vård och hur lösningen för bland annat avtal, ansvar, kommunikation och flöden kan se ut.

Mirella Minkman talare på Patientsäkerhetskonferensen

Mirella är professor inom innovation om och organisation av samordnad vård vid universitetet i Tilburg, chef för utveckling och implementering vid centret Vilans och vice ordförande i den internationella Foundation of Integrated Care.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.