Jonas Wrigstad

Jonas Wrigstad, har till vardags en överläkartjänst inom sektionen Barnanestesi/BIVA på Skånes universitetssjukhus i Lund där han är medicinskt ansvarig läkare på Barnoperationsavdelningen.

Jonas Wrigstad talar på Patientsäkerhetskonferensen

I sin forskning vid Lunds Universitet har han studerat hur det svenska avvikelserapporteringssystemet fungerar med fokus på att kartlägga var de bakomliggande orsakerna till avvikelser identifieras, vilka lärdomarna är efter utredda avvikelser och varför den svenska hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsarbete har hamnat där den nu befinner sig. Den sammanfattande analysen är att det svenska avvikelserapporteringssystemet är en del av ett paradigm genom en inbyggd förförståelse om att det finns en norm när det gäller hälso- och sjukvårdsarbete, där vårdens organisation i grunden är patientsäkert. Jonas Wrigstad ifrågasätter detta normtänkande genom ett antal slutsatser från sin doktorsavhandling.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.