Gerard Brennan

Gerard Brennan är fysioterapeut, forskare och senior rådgivare på en primärvårdsklinik vid Intermountain Healthcare.

Gerard arbetar med kvalitetsförbättringar för största kostnadsnytta och hur man säkrar att alla patienter får likvärdig vård enligt vårdprogrammet som de är anslutna till. Infrastrukturen som stödjer detta är online-verktyget ROMS (Rehabilitation Outcomes Management System) som följer upp behandlingen och där patienterna själva rapporterar in data kring sin rehabilitering. Gerard har under många år varit ledande i att införa personcentrerad vård, arbetat fram vårdprogram och leder för närvarande en forskningsstudie kring hur patienter med hjälp av riktade insatser bättre själva kan förebygga problem i samband med ryggradsbrott.

Under Patientsäkerhetskonferensen deltar Gerard i ett seminarium kring hur man på Intermountain Healthcare arbetar med evidensbaserad vård samt i ett seminarium kring metoder för att följa upp både patienter och verksamhet inom rehabilitering.

Mer information om Rehab Outcomes Management System (ROMS)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.