Gerard Brennan

Gerard Brennan är fysioterapeut, forksare och senior rådgivare på en primärvårdsklinik vid Intermountain Healthcare.

Gerard arbetar med kvalitetsförbättringar för största kostnadsnytta och hur man säkrar att alla patienter får likvärdig vård enligt vårdprogrammet som de är anslutna till. Infrastrukturen som stödjer detta är online-verktyget ROMS där patienterna själva rapporterar in data kring sin rehabilitering.

Mer information om Rehab Outcomes Management System (ROMS)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.