Emma Spak

Emma Spak är samordnare för nära vård Sveriges Kommuner och Landsting.

Anna Spak pratar på Patientsäkerhetskonferensen

Emma Spak arbetar som ST-läkare i allmänmedicin och har flera års arbete som förtroendevald inom Sveriges läkarförbund bakom sig. Uppdraget, som är kopplat till den pågående utredningen om att effektivisera och utveckla primärvården och som leds av särskilda utredaren Anna Nergårdh, ska hon sköta på halvtid.
Tanken är att hon i sin roll ska samordna det stöd som SKL ger till landstingen i arbetet med primärvård och andra former av nära vård.

– Det handlar om att arbeta med omställningsarbetet där landsting och regioner går från en väldigt sjukhusfokuserad vård till att lägga tyngdpunkten närmare patienten och utveckla olika former av nära vård. Att skapa mer kontinuitet och en effektivare vård där vi bättre utnyttjar patienternas förmåga och sjukvårdens resurser, säger Emma Spak.

  • torsdag 20 sep 08:30 - 09:30

    Plenum - Det måste få vara roligt att arbeta!

    Möt Emma Spak med inbjudna gäster prata om nära vård, tillgänglig vård och hur digitaliseringen tillsammans med nya arbetssätt kan innebära att resurserna inom vården kan användas bättre. Framgångsfaktorn? Att alla bidrar till arbetsglädje och utveckling.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.