Brenda Reiss-Brennan

Brenda Reiss-Brennan från Intermountain Healthcare i USA. Intermountain har under mer än 25 år byggt byggt en organisationskultur med stark värdegrund där ständiga förbättringar är plattformen.

Brenda Reiss-Brennan talar på Patientsäkerhetskonferensen

Resultatet är vård av hög kvalitet och till en lägre kostnad än de flesta andra hälso- och sjukvårdssystem i USA. Brenda talar om hur en mer holistisk syn på psykisk hälsa gav allmänspecialister verktyg för att tidigare identifiera patienter med måttlig depression. Man skapade ett primärvårdsteam med olika kompetenser; allt från kontaktpersoner, sjuksköterskor, allmänläkare till specialister inom psykiatri, som möjliggjorde att patienten fick rätt behandling tidigt och man undvek långvariga kostnader.

Läs mer om här Brendas arbete och "A team-based approach to Mental Health Integration in Primary Care"

Mer information om Brenda Reiss-Brennan

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.