Anna Nergårdh

Anna Nergårdh leder utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01)".

Tamara Buechler talar på Patientsäkerhetskonferensen

Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting, leder arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården.  Anna får i uppdrag att i ett första steg ta vidare och närmare analysera några av de förslag som Effektiv vård har lämnat, bland annat kring ett nationellt utformat uppdrag för primärvården och en förändrad vårdgaranti. Vidare ska hon i dialog med berörda parter och aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten. Arbetet med att ställa om vårdens resurser för att stärka primärvården kommer att vara långsiktigt, och en stor del av arbetet kommer att ligga på landstingen.

Utredningsuppdraget sträcker sig till 31 mars 2019, men med delredovisningar i juni 2017 och juni 2018.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.