Ane Auraaen

Ane Auraaen analytiker på OECD och medförfattare till rapporten ”The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level".

Ane Aureen talar på Patientsäkerheskonferensen

Rapporten som kom i juni 2017 redovisar vilka kostnader vårdskador har finansiellt, i resurser och förlorad produktivitet. Kostnader som är slöseri och kan undvikas med rätt åtgärder. Hur ser ett nationellt system ut som förhindrar vårdskador? Klart är att med rätt organisation, proaktivt arbete och en kultur som bidrar till säker vård kan skadorna minska.

The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-based Approach to Reducing Patient Harm at National Level

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.