Information till medskapare

Här kommer information och dokumentation från möten till er som är medskapare av Patientsäkerhetskonferensen 2018.

Projektplan för Patientsäkerhetskonferensen 2018 (PDF, nytt fönster)

Från utvärderingen 2016 - svar på frågan "vi planerar för kommande konferens" (PDF, nytt fönster)

Information kring mötesplatsen, kommunikation och annat praktiskt

Mötesplatsen och kommunikation. Hur tillför vi mervärde och utvecklar monterutställningen och Mötesplatsen? Vilka alternativ finns för montrar. Hur kan vi bättre kommunicera konferensens innehåll och varför man ska gå på konferensen? Hur kan medskapare synas bättre på konferensen, både före och under? Vilka kringarrangemang är viktiga?

Anteckningar arbetsgruppsmöte 15 februari (PDF, nytt fönster)

Information om monteralternativ

Information om utställningsmöjligheter på Mötesplatsen

Om ni var samarrangörer 2016 och hade monter under konferensen får ni 25 % rabatt på priset för standardmonter på 6 kvadratmeter (9 000 kronor exklusive moms istället för 12 000 kronor exklusive moms).

Övriga tider och möten

15 maj 9.00-10.00
Om mötesplatsen (monterutställningen) kopplat till marknadsföring och nyhetsstudio. Hur kan konferensens nyhetsstudio användas av er som medskapare? Vad händer nu i planeringen?

Anmälan öppnar 17 april

Frågor

Åsa Agerbring
asa.agerbring@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Nationella Patientsäkerhetskonferensen 2018

Ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund, myndigheter och branschorganisationer inom hälso- och sjukvård. Projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting.