B5. EU:s digitala inre marknad

Vi fördjupar oss i arbetet kring EU-kommissionens strategi och pågående initiativ för att skapa en digital inre marknad och stärka Europas digitala konkurrenskraft.

Talare är Jörgen Gren, kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden. Till Jörgens nuvarande ansvarsområden hör bland annat ansvaret för att koordinera arbetet med att ta bort restriktioner och undvika konsumentdiskriminering samt att ha en fungerande marknad när det gäller bland annat copyright, paketleveranser och datamoln.

Jörgen Gren

Jörgen Gren, talare på Offentliga Rummet

Jörgen Gren är kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden.

Till presentation

Spår B. Spridning och samverkan

I detta spår kommer vi visa förändringsarbeten och lösningar som du med stolthet kan stjäla och ta med dig hem. Förändringsarbeten har bedrivits för att bygga bort hinder samt möjliggöra utveckling och produktivitet. Här ges även möjligheter att lärsa sig mer om samarbetsmöjligheter i den nya kommunallagen samt en djupdykning i några framgångssagor på Dela Digitalt.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle