G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram

Den 1 september finns en ny myndighet med uppdrag att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndigheten är efterfrågad av många och det finns höga förhoppningar om vad ska göras. Vilka är framgångsfaktorerna för myndigheten under åren 2019 – 2021? Vad är viktigt för er organisations utveckling? Ta chansen att bidra till arbetet att skapa den nya myndigheten.

Workshopen anordnas av den organisationskommitté som har fått i uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn:

Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

Mer om planerna för den nya myndigheten får du veta under seminariet 24 maj 14:00-14:45:

B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

Bengt Kjellson

Bengt Kjellson, talare på Offentliga Rummet

I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete.

Till presentation

Spår G. Testa och utforska!

Under detta spår kommer du ges möjlighet till att lämna stolen för en stund och få chansen att testa på och utforska olika arbetsmetoder, tekniker och tankesätt. Tillsammans med andra besökare möter du våra största samhällsutmaningar samtidigt som du lär dig en metodik som kan återanvändas när du kommit hem.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle