Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö, talare på Offentliga Rummet

Göran Lindsjö är rådgivare och föreläsare inom artificiell intelligens (AI). På Offentliga Rummet diskuterar han trender, exempel, möjligheter och fallgropar, när AI ses som lösningen på välfärdens utmaningar.

Till presentation

fredag 25 maj

  • 08:45 - 09:45

    Alltfler regeringar ser artificiell intelligens (AI) som ett viktigt verktyg för att kombinera en hög kvalitet med rimliga kostnader, och en snabb utveckling pågår världen över för att möta välfärdens utmaningar. Om trender, exempel, möjligheter och fallgropar med AI.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle