Robert Steen

Robert Steen är finansbyråd för Arbeiderpartiet i Oslo och kommer till Offentliga Rummet för att berätta om hur Oslo arbetar med sin digitala transformation.

Robert Steen, talare på Offentliga Rummet

Oslo har tagit fram en tydlig politisk målbild som synliggör hur offentliga tjänster ska erbjudas till invånarna och hur invånarna ska göras delaktiga.

Målbilden undanröjer också tveksamheter för medarbetarna. Fokus ligger på digital mognad snarare än teknisk utveckling. Robert Steen har en bakgrund inom digital media och startade finn.no vilket är Norges motsvarighet för Blocket.se.

Som finansbyråd har han det överordnade ansvaret för budget, personalfrågor och digitaliseringsarbetet i Oslo kommun.

  • torsdag 24 maj 16:10 - 17:40

    Strategier för länders och städers digitala utveckling

    • Oslos digitala transformation

      Oslo har tagit fram en tydlig politisk målbild som synliggör hur offentliga tjänster ska erbjudas invånarna och hur invånarna ska göras delaktiga. Robert Steen, finansbyråd i Oslo, talar på Offentliga Rummet om Norges digitala transformation.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle