Kit Collingwood-Richardson

Kit Collingwood-Richardson arbetar på Storbritanniens departement för arbete och pension. Hon brinner för en radikalt förbättrad offentlig verksamhet, om öppet och empatiskt ledarskap, och om att para ihop policys med tjänster.

Kit Collingwood-Richardson talar på Offentliga Rummet

År 2017 var hon med och startade rörelsen One Team Government, som arbetar gränsöverskridande mellan avdelningar i organisationen. Syftet är att förbättra hur den offentliga sektorn fungerar genom att bryta gränserna mellan avdelningarna och att förändra sättet vi leder.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle