Jörgen Gren

Jörgen Gren är kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden.

Jörgen Gren, talare på Offentliga Rummet

Jörgen Gren har arbetat för kommissionen sedan 1996. Han har haft administrativa uppdrag inom bland annat generaldirektoratet för regionalpolitik och varit chef inom det generaldirektorat som ansvarar för EU:s strategier för den digitala inre marknaden, internetsäkerhet, it-forskning och digital innovation. Han var också chef för press- och mediaenheten för det svenska ordförandeskapet 2009.

Till hans nuvarande ansvarsområden hör bland annat ansvaret för att koordinera arbetet med att ta bort restriktioner och undvika konsumentdiskriminering samt att ha en fungerande marknad när det gäller bland annat copyright, paketleveranser och datamoln.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle