Johan Magnusson

Johan Magnusson är docent och verksam vid Göteborgs universitet.

Johan_Magnusson

Han är avdelningschef för Informatik vid Institutionen för Tillämpad IT, samt föreståndare för Centrum för Digital Innovation (SCDI) vid Göteborgs universitet. Johan är aktiv som forskare inom bland annat digital förvaltning och digital innovation och arbetar med organisationer som Volvo Cars, SKF, Regeringskansliet, Skatteverket, Försäkringskassan med flera .

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle