Göran Lindsjö

Göran Lindsjö är rådgivare och föreläsare inom artificiell intelligens (AI). På Offentliga Rummet diskuterar han trender, exempel, möjligheter och fallgropar, när AI ses som lösningen på välfärdens utmaningar.

Göran Lindsjö, talare på Offentliga Rummet

Samtidigt som välfärden står inför stora utmaningar i många länder ser alltfler regeringar artificiell intelligens (AI) som ett viktigt verktyg för att kombinera en hög kvalitet med rimliga kostnader. Detta har resulterat i en snabb utveckling med många nya tillämpningar inom välfärdssektorn världen över. Göran Lindsjö diskuterar dessa trender liksom exempel, möjligheter och fallgropar med AI.

Göran Lindsjö har en lång ledarerfarenhet inom näringslivet och offentlig förvaltning, där han arbetat med större förändringsprojekt. Han har tidigare arbetat på Regeringskansliet med lednings- och styrningsfrågor kopplade till digitalisering. Arbetet har skett horisontellt över departementsgränserna och med flera av de större myndigheterna. Görans främsta specialitet är artificiell intelligens (AI) och han är ofta anlitad som rådgivare inom strategiska frågor.

Göran är också en frekvent föreläsare och inspiratör på seminarier, konferenser och på universitet över hela världen. Han är associerad konsult hos Stockholmsbaserade managementkonsultbolaget Governo, och har även ett omfattande kontaktnät inom AI i USA bland de främsta företagen, universiteten, analytikerna och statsförvaltningen.

Dessutom har Göran startat och drivit företag specialiserade inom AI. På Offentliga Rummet delar Göran Lindsjö med sig av den senaste utvecklingen inom området och vilka möjligheter som finns för offentlig verksamhet.

  • fredag 25 maj 08:45 - 09:45

    Alltfler regeringar ser artificiell intelligens (AI) som ett viktigt verktyg för att kombinera en hög kvalitet med rimliga kostnader, och en snabb utveckling pågår världen över för att möta välfärdens utmaningar. Om trender, exempel, möjligheter och fallgropar med AI.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle