Dave Snowden

Dave Snowden är organisationsforskare och arbetar som rådgivare för regeringar och företag i hela världen. Han är en av världens främsta tänkare och talare kring vad som krävs för att styra organisationer i rätt riktning i en komplex värld.

Dave Snowden talar på Offentliga Rummet

Dave Snowden är grundare och chef för Centre for Applied Complexity vid Banglor universitetet i Wales och det Singapore-baserade managementbolaget Cognitive Edge. På Offentliga Rummet kommer Dave Snowden berätta om sin forskning och sina erfarenheter om att styra organisationer i rätt riktning som även kan appliceras på myndigheter, kommuner och landsting.

Dave Snowden har gedigen internationell erfarenhet som professor på universitet i Australien, Hong Kong, Sydafrika och Storbritannien och som forskare på IBM. Han har hjälpt både regeringar och företag kring frågor som rör strategi, organisationsbeslut och beslutsfattande. Dave Snowden arbetar utifrån en vetenskapsbaserad strategi för organisationer som bygger på antropologi, neurovetenskap och komplexa adaptiva systemteori.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle