Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg utsågs nyligen till Sveriges första Chief Digital Officer. Hennes uppdrag blir att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi med målsättningen att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Åsa Zetterberg, talare på Offentliga Rummet

Åsa Zetterberg var tidigare sektionschef för Sveriges Kommuner och Landstings avdelning för digitalisering och har även suttit med både i regeringens Digitaliseringsråd och Digitaliseringskommission.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle