Vinnare Guldlänken 2018 - Göteborgs Stad, Anmäl hinder

Årets vinnare av Guldlänken 2018 är utsedd av besökarna på Offentliga Rummet.

Enligt plan- och bygglagen har sedan 2001 kommunerna ansvar för att se till att enklare hinder som försvårar tillgängligheten i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser blir åtgärdade. Det är ett eftersatt område och en undersökning från Boverket visar att bara nio procent av landets kommuner anser sig ha tillräckliga resurser för att kolla så att lagen efterlevs. Appen är en lösning på detta.

Läs mer om juryns underlag om Anmäl hinder (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Mobilapp för anmälan av enkelt avhjälpta hinder, Youtube

Bild på appen Anmäl förhinder

Om appen "Anmäl hinder", Göteborgs stad

Mobilapp för anmälan av enkelt avhjälpta hinder (PDF, nytt fönster)

Juryns motivering

För att genom appen Anmäl hinder erbjuda invånarna ett nytt sätt att utveckla och medskapa staden som tillgänglig för alla, med tydlig evidens för att en väl utformad digital lösning driver ökad delaktighet och intresse för att bidra i detta, samt för att ha skapat goda förutsättningar för spridning genom att ha valt att utveckla appen i öppen källkod har Göteborgs stad utsetts till finalist i Guldlänken 2018.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle