Hackathon - inkomna idéer

Här presenteras de team, och deras idéer, som deltog under Blockchain Hackathon under Offentliga rummet 2018. Mer information om team-medlemmar, mm, finns på SCDI:s (Swedish Center for Digital Innovation) hemsida.

Team 1

Initial idea: There is a growing need among different public service entities / administrative authorities to exchange sensitive information, both from a content perspective as well as on an individual sender/receiver perspective and on an organizational level. The idea is to use the Blockchain to thoroughly control access to the information and also use it to in a trust worthy way show whom accessed what (like an archived log file). The idea is not to primary store the information in a blockchain, but to control access to it. By using the Blockchain as a “trust layer” all participants can trust the correctness of the log information as well as provide a more transparent information of access to the information. This type of approach would also be less cumbersome to use on a global scale than traditional way of solving this exchange.

Team 2

Initial idea: The gist of the idea is to document a contract of sorts between multiple healthcare actors when a patient is in need of coordination. For instance between us with our hospitals and the local governments throughout the region we cover. The contract is standardized nationwide and our aim is to explore the possibilities of storing them in a blockchain.

Team 3 (vinnande team)

Initial idea: Ett kösystem som skall användas inom den offentliga sektorn och ska utvecklas med hjälp av blockchain teknologi. Motiveringen till utvecklandet av detta system är att öka säkerheten och förhindra fusk för den offentliga sektorns kö-hantering.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

  Medarrangörer

  Logotype Västkom
  Logotype Göteborgs stad
  Logotype Västra Götalandsregionen
  Logotype Vinnova
  Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
  Logotype eSam

  Mediepartner

  Logotype Dagens Samhälle