Praktiska inslag

Ta del av två olika inslag. Den ena delen handlar om Relocate Skellefteå och den andra om utmaningar och lösningar för personer som står längre ifrån arbetsmarknaden.

Relocate Skellefteå

Skellefteå står inför en unik utmaning. På bara några år behöver Skellefteå öka sin befolkning med flera tusen invånare, något som inte har hänt på över 40 år. Med en låg arbetslöshet, ett starkt och innovativt näringsliv och en hög medelålder är kompetens en fråga som står på allas agendor – offentlig likväl som privat sektor. Dessutom byggs just nu en av Europas största etableringar i Skellefteå, batterifabriken Northvolt där 3000 personer kommer att anställas inom några år. Till detta kommer etableringen av underleverantörer, kommersiell och offentlig service som uppgår till lika många arbetstillfällen. Hur planerar och genomför man en hållbar och snabb utveckling av en plats där kompetens- och bostadsfrågan står i centrum? Hur kan man tillsammans utveckla metoder för att se till lämplighet istället för erfarenhet hos nyanlända och andra grupper som står längre från arbetsmarknaden och genom utbildning matcha dem mot de behov som offentlig och privat sektor har?

Medverkande: Helena Renström, marknadschef för Skellefteå kommun. Joel Hedlund, strategisk projektsamordnare på Region Västerbotten. Michael Persson, regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Stöd till nyanlända som står längre ifrån arbetsmarknaden – utmaningar och lösningar

Personer med kort eller ingen skolbakgrund ställs inför stora utmaningar på svensk arbetsmarknad. I seminariet belyser vi olika aspekter av detta och även behovet av att kartlägga arbetssökandes behov på individnivå.

Du får också ta del av nya resultat från ett pågående forskningsprojektet där Arbetsförmedlingen undersöker om personer som nyligen fått uppehållstillstånd kan dra nytta av tidiga matchningsinsatser. Metoden riktar sig mot hela gruppen nyanlända men är särskilt utformad för de individer som bedöms stå längst ifrån arbetsmarknaden, en grupp som till stor del består av kvinnor. I studien görs också jämförelser av kostnadseffektiviteten i förhållande till andra arbetsmarknadspolitiska verktyg.

Medverkande: Maria Öhrstedt, kvalificerad handläggare, leg. psykolog på Arbetsförmedlingen och Magnus Rödin, analytiker Arbetsförmedlingen.

Dokumentation

Presentation: Relocate Skellefteå (PDF, öppnas i nytt fönster)

Presentation: Arbetssökande med kort eller ingen skolbakgrund, Maria Öhrstedt (PDF, öppnas i nytt fönster)

Presentation: Jämställd etablering, Magnus Rödin (PDF, öppnas i nytt fönster)

Helena Renström

Helena Renström Agenda för integration

Marknadschef för Skellefteå kommun

Till presentation

Joel Hedlund

Joel Hedlund Agenda för integration

Samordnare för kompetensförsörjning på Region Västerbotten.

Till presentation

Michael Persson

Michael Persson Agenda för integration

Regional företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Till presentation

Maria Öhrstedt

Maria Öhrstedt Agenda för integration

Kvalificerad handläggare, leg. psykolog på Arbetsförmedlingen.

Till presentation

Magnus Rödin

Magnus Rödin Agenda för integration

Analytiker på Arbetsförmedlingen.

Till presentation