Roy Melchert, sektionschef på SKR, välkomnar dig till konferensen

Hur påverkar pandemin nyanländas etablering? Vad händer i migrationspolitiken i Sverige och världen? Och hur ska olika aktörer ta ansvar för ett bra mottagande över hela landet framöver? Det är några av frågorna som lyfts på konferensen.

Att lyckas med integrationen är en förutsättning för vår framtida välfärd. Kommunerna har en stark roll i arbetet med nyanländas etablering, tillsammans med andra aktörer i samhället.

Året som har gått har inneburit flera förändringar i integrationsarbetet. Den pågående pandemin har påverkat hela samhället och bland annat bidragit till en tuffare arbetsmarknad och minskat mottagande. Parallellt är Arbetsförmedlingen under omstrukturering, nya EBO-regler har införts och den framtida migrationspolitiken har utretts och diskuterats.

SKR anordnar konferensen Agenda för integration – mottagande och etablering i en föränderlig tid för att lyfta dagens utmaningar men också möjligheterna och vägarna framåt. Missa inte denna möjlighet att inspireras av erfarenheter och kunskap från kommuner och andra aktörer.

Roy Melchert, sektionschef på SKR, berättar kort om innehållet och välkomnar dig till konferensen.