Praktiska inslag

Ta del av två olika inslag. Den ena delen handlar om Sandvikens arbete med förbättrad etablering på arbetsmarknaden genom extratjänster och den andra delen om barn som förs utomlands och riskerar att fara illa.

Förbättrad etablering på arbetsmarknaden genom extratjänster – så får vi till det i praktiken?

Extratjänster har bidragit positivt genom att fler nyanlända har kommit i jobb. Samtidigt har omfattningen på extratjänster av olika skäl varierat över landet. Du får du ta del av Sandvikens satsning Jobb direkt där målet är att förbättra integrationen och kompetensförsörjningen i kommunen genom extratjänster. Vad har varit viktiga faktorer för att få till en verksamhet i större skala och hur kan extratjänst användas strategiskt för att möjliggöra en långsiktig etablering för nyanlända? Passet inleds med en nationell lägesbild där Arbetsförmedlingen medverkar.

Medverkande: Johnny Sandgren Enhetschef och Jöran Lindström projektledare Arbetslivsförvaltningen, Sandviken. Mia Fröling, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Barn som förs utomlands och riskerar att fara illa

Den ökade rörligheten i världen medför att socialtjänsten ibland ställs inför svåra utmaningar när barn som är bosatta i Sverige förs utomlands och behöver stöd och skydd från myndigheterna. Barnen kan riskera att vara utsatta för brott genom exempelvis tvångsgifte. Socialtjänstens möjligheter och skyldigheter att agera beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men ofta kan det bli fråga om ett samarbete med Utrikesdepartementet samt svenska ambassader och konsulat. Här redogör Utrikesdepartementet för deras arbete med barn som olovligen förs bort till tredjeland och möjligheterna till samverkan.

Medverkande: Tove Bucht, departementssekreterare, Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Utrikesdepartementet

Dokumentation

Presentation: Extratjänster, Mia Fröling (PDF, öppnas i nytt fönster)

Presentation: Fler från bidrag till egen försörjning, Sandviken (PDF, öppnas i nytt fönster)

Presentation: Barn som förs utomlands och riskerar att fara illa, Tove Bucht (PDF, öppnas i nytt fönster)

Tove Bucht

Tove Bucht Agenda för integration

Departementssekreterare, Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Utrikesdepartementet

Till presentation