Integration i en föränderlig tid – hur påverkas nyanlända, arbetsmarknaden och kommunerna?

Pandemins effekter på arbetsmarknaden, upp- och nedgångar i mottagandet och statliga aktörers lokala närvaro är aktuella frågor som har stor påverkan på integrationsarbetet. Hur har utvecklingen sett ut och hur ser prognosen ut framåt för nyanländas arbetsmarknadsetablering? Vilka är konsekvenserna, utmaningarna och lösningarna på den lokala nivån? Hur stödjer den nationella nivån att det finns bra förutsättningar och fungerande välfärd över hela landet?

Annika Sundén

Annika Sundén Agenda för integration

Foto: Niklas Lehman

Annika Sundén är analysdirektör på Arbetsförmedlingen och ansvarar för analyser och utvärderingar av arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken. Annika var tidigare ställföreträdande generaldirektör och stabschef på Pensionsmyndigheten. Annika har också haft forsknings- och chefspositioner bland annat på Sida, Försäkringskassan, Boston College och Federal Reserve i Washington, DC.

Till presentation

Ida Bylund Lindman

Ida Bylund, Agenda för integration 2020

Ida är avdelningschef med ansvar för ekonomisk bistånd samt för mottagandet av nyanlända i Uppsala kommun. Hon leder en avdelning med 155 medarbetare som arbetar för att människor ska komma ut i egen försörjning, samt praktiskt tar emot och tillhandahåller bostäder och ett stöd när nyanlända bosätter sig i Uppsala.

Till presentation

Lena Micko

Lena Micko Agenda för integration

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Lena Micko är civilminister och har bland annat som uppdrag att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sitt välfärdsuppdrag så de kan erbjuda medborgarna en god och tillgänglig välfärd.

Till presentation