Inledning

Inledning av SKR:s ordförande Anders Knape. Konferensvärdar är Lotta Dahlerus och Ove Ledin.

Anders Knape

Anders Knape, Agenda för integration 2020

Anders Knape är ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Till presentation