En utblick i EU och omvärlden – vad innebär det för Sverige?

EU-kommissionen har nyligen presenterat sitt förslag på en ny asyl- och migrationspakt som ska gälla för hela EU. Ledorden för pakten är solidaritet och ansvar. Hur skiljer sig den nya pakten från nuvarande system? Vad kan den komma att få för konsekvenser för Sverige? Hur är situationen för de flyktingar som inte har tagit sig till EU? UNHCR arbetar på fältet i flyktinglägren, närmare bestämt i Libanon, ett land lika litet som Skåne som har tagit emot mer än en miljon flyktingar, de flesta från inbördeskrigets Syrien.

Programpunkten med Ms Laura Corrado hålls på engelska.

Karolina Lindholm Billing

Karolina Lindholm Billing, Agenda för integration 2020

Biträdande Representant för UNHCR i Libanon. Som biträdande representant för UNHCR i Libanon är Karolina en del av UNHCR’s största operationer globalt med cirka 640 anställda och fyra fältkontor.

Till presentation

Laura Corrado

Laura Corrado Agenda för integration

Head of the Legal Pathways and Integration Unit in DG HOME.

Till presentation