En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Den tillfälliga lagen om tidsbegränsade uppehållstillstånd löper ut sommaren 2021 och frågan är vad som tar vid. I enlighet med januariavtalet tillsattes en parlamentarisk kommitté, bestående av samtliga åtta riksdagspartier, som fick till uppdrag att lösa ut en av de senaste årens mest uppmärksammade politiska frågor, den framtida migrationspolitiken. Kommittén landade i 26 konkreta förslag som överlämnades till regeringen i september, ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik”. Kommitténs ordförande, Thomas Rolén, berättar om kommitténs arbete och vad förslagen innebär i förhållande till dagens regelverk.

Thomas Rolén

Thomas Rolén Agenda för integration

Foto: Carl Johan Erikson

Thomas Rolén var ordförande för den parlamentariska kommittén som hade i uppdrag att lämna förslag om den framtida svenska migrationspolitiken. Förslagen lämnades över till regeringen i september. Han blev i somras utsedd till generaldirektör och chef för Domstolsverket, en tjänst han tillträder den 1 oktober i år.

Till presentation